Vợ tôi muốn đi du lịch với người bạn gái thân nhất của mình là Yuzu-chan. Tôi lo lắng và đã không đồng ý cho cô ấy đi nhưng vợ tôi nhất quyết năn nỉ nên tôi đành lòng. Tôi bảo vợ phải báo cáo cho tôi từng việc cô ấy làm ở nơi xa để tôi có thể yên tâm hơn. Nhưng khi tôi gọi điện cho cô ấy vào ban đêm, tôi nghe thấy sự ồn ào trong đó có cả tiếng nói của những ngươi đàn ông. Vợ tôi vội vàng dập máy và tôi nhận thấy điều chẳng lành, tôi không thể liên lạc với cô ấy cho đến sáng hôm sau.